+420 602 712 525

Časté dotazy

Hrozí mi exekuce či dražba. Můžete mi nějak pomoci?
Ano. Vaše závazky vůči Vašim věřitelům můžeme za Vás vyplatit, zkonsolidovat Vaše závazky tím, že prodloužíme jejich splatnost, případně jsme schopni snížit Vaše úrokové zatížení.
Jsem v registru dlužníků, mohu u Vás dostat půjčku?
Ano, o nebankovní půjčku můžete požádat. Zápis v registru dlužníků pro vás nemusí znamenat zamítnutí úvěru.
O jakou výši půjčky můžu žádat?
Minimální výše poskytované nebankovní půjčky či úvěru činí v současné době 50.000,- Kč, maximální výše činí 1.000.000,- Kč.
Na co můžu tyto peníze použít?
Poskytujeme neúčelové půjčky, proto je zcela na Vás, na co peníze z této půjčky použijete.
Jsou účtovány nějaké poplatky předem?
V oblasti nebankovních půjček jsme přímými poskytovateli a poplatky předem nepožadujeme.  
Jaká je výše úroků a roční procentní sazba nákladů (RPSN) na moji půjčku?
Výše úrokové sazby i RPSN se mění v závislosti na výši půjčky a době, na kterou bude tato půjčka poskytnuta. Pro dodání všech potřebných podkladů Vás budeme kontaktovat a bezplatně Vám vypracujeme nabídku přesně pro Vaši půjčku, ve které budou uvedeny všechny poplatky včetně úrokové sazby a RPSN.
Jaký je rozdíl mezi RPSN a úrokovou sazbou z úvěru?
Úroková míra představuje procentní navýšení půjčené částky za určité časové období. Naproti tomu RPSN vyjadřuje souhrn celkových nákladů na úvěr (tzn. jak úrokovou sazbu, tak i veškeré související poplatky). Úroková sazba je tedy pouze jednou významnou složkou RPSN.
 
Je možné splatit celou půjčku předčasně? Pokud ano, za jakých podmínek?
Ano, nebankovní půjčku můžete jednorázově splatit kdykoliv, a to bez nutnosti o toto požádat. Můžete také kdykoliv v průběhu splácení navýšit bez jakéhokoliv oznámení výši Vaší splátky, čímž dojde k dřívějšímu celkovému umoření Vaší půjčky. Úroky pak platíte pouze za dobu, kdy jste půjčku skutečně spláceli. Zbývající úroky již neplatíte.
Jsou potřeba ručitele pro zřízení půjčky?
Ručitel není podmínkou pro získání úvěru. Může však v některých případech zvýšit Vaši bonitu. Výše Vaší bonity pak může ovlivnit výši a podmínky schválené půjčky.
 
Čím se mohu zaručit, žádám-li o půjčku?
Nebankovní půjčku můžete zajistit zástavním právem k nemovitosti (stavebním pozemkem, rodinným domem, chatou, budovou s komerčním využitím) a dále také zástavním právem k bytu nebo nebytovému prostoru v osobním vlastnictví. Jako zajištění jsme schopni akceptovat také zajištění družstevním bytem. V tomto případě se nejedná o zástavu, ale o zajišťovací převod členských práv v družstvu.
Mám nemovitost ve společném jmění manželů a manžel/ka nechce podepsat úvěrové a zástavní smlouvy. Mohu si zažádat o půjčku?
Bohužel, v tomto případě je potřeba souhlasu obou manželů.
Mohu dostat úvěr, pokud nemám ve svém vlastnictví nemovitost?
Nebankovní půjčku můžete zajistit i zástavním právem k nemovitosti či bytu ve vlastnictví jiné osoby. Tato osoba pak může zřídit zástavní právo k zajištění Vašeho závazku. Dále jsme jako jedni z mála schopni přijmout jako zajištění také členská práva v bytových družstvech (družstevní byty).
Za jak dlouho obdržím peníze, o které žádám?
Po odsouhlasení předsmluvních informací, které od nás bezplatně obdržíte, Vám do druhého dne vypracujeme návrhy smluv. V případě zajištění družstevním bytem, dochází k vyplacení půjčky po provedení zajišťovacího převodu členských práv v družstvu (obvykle do tří dnů od dodání podkladů). V případě zajištění nemovitostí zapsanou v katastru nemovitostí, dochází k vyplacení půjčky po podání návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (obvykle do sedmi dnů od dodání podkladů).
Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?
Pokud se jedná o půjčku do 270.000,- Kč, mohou být tyto peníze vyplaceny jednorázově v hotovosti přímo v naší kanceláři. Převzetí finanční hotovosti bude písemně potvrzeno oběma smluvními stranami s uvedením výše částky a datem převzetí finanční hotovosti. Pokud by však tato částka přesáhla tuto výši, převádíme peněžní obnos na bankovní účet klienta. Splátky hradíte převodem či vkladem na běžný účet, jehož číslo budete mít uvedeno ve smlouvě.
Kdy začíná splácení půjčky?
První splátka je splatná za 30 dnů od poskytnutí peněžní hotovosti věřitelem dlužníkovi. Každá další splátka bude splatná téhož dne v následujících měsících jako splátka první, nebude-li to v daném měsíci, tak v poslední den v měsíci.
Co se stane, když vynechám jednu splátku?
V případě prodlení s jednou splátkou nenastává žádná významnější sankce. Věřitel má pouze právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Můžu odstoupit od smlouvy?
Klient může od smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy je klient povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu a úroky splatné do doby této úhrady.
Jak můžu požádat o půjčku?
O půjčku můžete požádat prostřednictvím online žádosti na našich webových stránkách, telefonicky nebo návštěvou na některé z našich poboček.
Jaké dokumenty je potřeba přiložit k žádosti o půjčku?
V případě žádosti o půjčku je rozhodující, zda jako zajištění poskytnete nemovitost (byt v osobním vlastnictví), či družstevní byt.
Dokumenty pro případ, kdy zajištěním je nemovitost (byt v osobním vlastnictví)
Dokumenty pro případ, kdy zajištěním je družstevní byt:
Jak mám doložit výši příjmu?
Výši příjmu můžete doložit např. potvrzením zaměstnavatele o výši příjmu, předložením důchodového výměru nebo předložením daňového přiznání za předchozí zdaňovací období.
Splátku jsem již uhradil/a, ale přesto nebyla připsána na účet věřitele, co bych měl/a udělat?
V takovémto případě nás prosím kontaktujte a neprodleně zašlete kopii potvrzení úhrady splátky (ústřižek složenky nebo výpis z účtu).
Jak mám postupovat, pokud jsem změnil/a bydliště, korespondenční adresu?
Změnu adresy nám, prosím, co nejdříve písemně oznamte.
Jak mám postupovat, pokud jsem změnil/a jméno?
V tomto případě nám, prosím, co nejdříve zašlete kopii oddacího listu nebo nového občanského průkazu.

 

QR Code

Ostrava

Dům právnických služeb, Matiční 730/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M: +420 602 712 525
E: info@pujcky-reality.cz

Hlučín

Ostravská 134/10
748 01 Hlučín

M: +420 736 685 087
E: reality@pujcky-reality.cz